Tóm tắt phim xxx UREL-002 Công cuộc bán dâm mùa dịch covid 19 của Sari Kosaka. Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp mà toàn thế giới bị khủng hoảng kinh tế trầm trọng, nhiều ngành nghề bị lao đao trong số đó có nghề mại dâm của Sari Kosaka cũng bị ảnh hưởng trầm trọng. Mật may sao trong hoàn cảnh đó Sari Kosaka đã nghĩ ra việc mở phòng massage ngay tại căn hộ của mình đang thuê. Chỉ có những khách thân quen đã từng mua dâm em ấy thì mới biết và đến đây được thôi, bạn có thể thấy đó một ngày mà Sari Kosaka cũng tiếp 4 khách âu cũng là đủ ăn rồi đó.

Sari Kosaka

Sari Kosaka